Ruskevær …

«Hvordan har du det, kjære deg?» 

I ærlighetens navn føles dagene litt som å være ufrivillig ombord på en førerløs skute, langt til havs, med raskt skiftende værtyper og storm i stor styrke kastende mot oss. 

I måneder har verden stått i en situasjon ny og ukjent. Vi stilles alle krav til. Vi leverer ut fra hva vi tror på, flytter egne behov til side – og bidrar etter evne. De fleste av oss velger å være positive pådrivere, og følger oppfordringer og retningslinjer fra kompetent hold.

Fremtidsfokuset flyttes nærmere dagen i dag. Verdien av øyeblikkene, de gode oppbyggende stundene, omfavnes med ny intensitet.  Vi ser oss selv i speilet og spør: Hva kan jeg bidra med? 

Midt i dette som for mange oppleves som krevende, er de daglige dosene med inspirasjon og næring til tankens kraft, viktigere enn noen gang. Det å inspirere – og la seg inspirere. Innvendig er vi som en vindfull seilas av motstridende følelser: Fra uro og bråttsjø til noe som ligner smulere farvann. 

Utfordringene vi står i, krever system- og adferdsendringer få aner konsekvensene av. Frantz Fanon, fransk lege, filosof og forfatter skal ha sagt: «Each generation must, out of relative obscurity, discover its mission, fulfill it, or betray it.» Min generasjon har feilet i dette perspektivet … Å heie frem de yngre på vei inn i yrkesliv og samfunnsposisjoner bør derfor være vår hovedmotivasjon. De representerer lyset og håpet – for fremtiden.

Ideen med theotherear.no er å dele tanker og erfaringer som pirrer, inspirerer og motiverer. Tanker som gir næring til eget. Å gi tilbake noe av det jeg har fått gjennom et interessant liv – uten andre bakenforliggende motiver eller noe å selge. Responsen er positiv. Jeg kjenner på ydmyk takknemlighet. Ved å stimulere, støtte og inspirere hverandre, når vi langt. 

Tusen takk til alle dere som leser, deler og også sender positive kommentarer tilbake.♥️

Tanker som har fått ekstra oppmerksomhet:

Om å bli sett:

Om å ta ansvar for eget:

Om ydmyk kjærlighet og fellesskapet:

Om å ta ansvar for eget:

Om sårbarhet:

Om vedlikehold av den indre positive drivkraften vi alle har i oss:

Om takknemlighet::

Om fokus, muligheter og utfordringer som må løses, sammen.

I'd love to hear from you!