Quietly listening …

Midt i en verden preget av uro og kaos opplever mange av oss et større behov for å finne de rolige øyeblikkene. I dag trenger jeg en prat med en skjønn sjel som deg. Det å dele med nettopp deg har gitt meg en form for selvinnsikt jeg knapt trodde var mulig. Tid ‘alene’ er aldri ensomt. Å være trygg i eget er styrke.