Honor yourself …

Vi roper og snakker ofte om verdien av mangfold. Hvorfor ikke sette aksept og handling bak dette superpopulære ordet? Som en god start. Lære oss å akseptere forskjellene, leve dem ut, blomstre. Med 'feil og mangler'. I egne og andres øyne.

What about us?

Hun er på sin måte skjønn. Hun følger en indre overbevisning, har et utseende og en personlighet vi elsker å pirke ved. Hun har vokst seg fra liten jente til ung dame, nylig fylt 18 år. Miljøaktivisten snakker tydelig og med et språk vi alle kan velge å forstå. I mitt hode er hun i dag ‘the beautiful blah, blah woman’. Hun fortjener takknemlige tanker for å ha stått i sin tro, år etter år, etter år. Uten at det ser ut til at vi våkner opp. Budskapet om at vi alle må endre livsstil, når ikke frem. Hva skal til for at vi, du og jeg, våkner opp? Det ropes ‘code red’  og vi beveger oss fremover i samme takt og tone som tidligere.

Let spring do her thing …

De siste månedene har de fleste av oss kjent på sårhet og savn, blitt inderlig klar over verdien og styrken fellesskapet gir. Menneskemøtene er på alle måter uerstattelige. I det profesjonelle har ledere som ‘fjernstyrer’ sine aktiviteter og sitt lederskap, fått kjenne på verdien av de fysiske møtene.  I det private erkjenner vi åpent at Zoom-middager og Teams-treff aldri kan erstatte den kraft som ligger i nærhet … å kjenne vibrasjonene nær latter og berøring av hud gir ...

In honesty – with Mr. Blue …

Å eie sin egen historie har i all tid vist seg å være styrke. Det å akseptere hvem og hva vi er. På godt og vondt. Vi skal ikke dvele lenge ved dette superinteressante temaet, kun akseptere at for å kunne fortelle nye historier må vi bearbeide hva vi har i oss. Mestre livet. Livsmestring som fag i skolen blir av enkelte sett på som en nødvendighet. Med sår erkjennelse av hvorfor temaet har dukket opp, blir behovet for å akseptere egen reise - egen historie, enda viktigere. Vi kommer aldri forbi hvem og hva vi er.